Asbjørnsen & Moe

Asbjørnsen & Moe

Filtrer

  Asbjørnsen og Moe, også kjent som Peter Christen Asbjørnsen (1812–1885) og Jørgen Moe (1813–1882), var to norske forfattere og samlede av folkeeventyr og folklore. De er mest kjent for sitt banebrytende arbeid med å samle, dokumentere og publisere norske eventyr og sagn. Her er en kort oppsummering av deres bidrag og betydning:

  Bidrag til eventyrsamlingen: Asbjørnsen og Moe er kjent for sitt monumentale verk "Norske Folkeeventyr," som ble utgitt i flere bind mellom 1842 og 1844. Denne samlingen inneholder en rekke tradisjonelle norske eventyr og sagn som tidligere hadde blitt overlevert muntlig gjennom generasjoner. De to forfatterne reiste rundt i Norge og samlet inn historier fra ulike regioner.

  Folklore og kultur: Samlingen deres var en viktig bidragsyter til dokumentasjonen av norsk folklore og kultur på 1800-tallet. De bidro til å bevare muntlig overleverte historier og myter som ellers kunne gått tapt.

  Norsk identitet: Arbeidet til Asbjørnsen og Moe var med på å bidra til en følelse av nasjonal identitet og nasjonal stolthet i en tid da Norge var underlagt dansk overherredømme.

  Innflytelse på litteraturen: Deres samlinger og tolkninger av eventyr hadde en betydelig innflytelse på senere litteratur og kunst i Norge. De inspirerte både andre forfattere og kunstnere til å utforske nasjonale motiver og kulturelle uttrykk.

  Språk og dialekt: Asbjørnsen og Moe skrev på dansk, da det var det dominerende skriftspråket på den tiden. De var imidlertid bevisste på å inkludere regionale dialektord og uttrykk i eventyrene for å bevare den autentiske muntlige fortellertradisjonen.

  Internasjonal anerkjennelse: Selv om samlingen deres opprinnelig ble skrevet på dansk, har Asbjørnsen og Moe fått internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid med å samle og bevare folkeeventyrene. Eventyrene deres har blitt oversatt til mange språk og har blitt en del av verdenslitteraturen.

  Asbjørnsen og Moe er kjent som grunnleggerne av den norske eventyrtradisjonen. Deres innsats for å samle og bevare muntlige fortellinger har hatt en varig innvirkning på både nasjonal kultur og verdenslitteraturen.