Betamax

Betamax

Filtrer
    Beta-formatet refererer til Betamax, et tidlig videobåndformat som ble utviklet av Sony på 1970-tallet. Betamax var en av de første kommersielt tilgjengelige videobåndformatene som tillot opptak og avspilling av TV-programmer og filmer hjemme.

    Betamax-formatet konkurrerte mot VHS-formatet (Video Home System), som ble utviklet av JVC. Selv om Betamax hadde høyere bilde- og lydkvalitet sammenlignet med tidlige versjoner av VHS, ble VHS etter hvert mer populært på grunn av flere faktorer, inkludert lengre opptakstid og bredere tilgjengelighet av filmer på VHS. Dette førte til en såkalt "formatkrig" der Betamax gradvis tapte markedsandeler til VHS.

    På tross av Betamax sitt nederlag i videomarkedet, ble en del filmer og TV-programmer utgitt på Betamax-bånd, spesielt tidlig på 1980-tallet. Etter hvert som VHS ble den dominerende plattformen, ble produksjonen av Betamax-bånd gradvis avviklet.

    Så når det gjelder filmer på Betamax-formatet, er det mulig at noen eldre filmer ble utgitt på Betamax-bånd, spesielt i begynnelsen av formatets levetid. Disse båndene er imidlertid ganske sjeldne i dag, og Betamax-formatet er i stor grad erstattet av digitale formater som DVD, Blu-ray og digitale strømmetjenester.