253,00 kr

Regine Normann. 1977. Ringelihorn og andre eventyr. Tegninger av Kaare Espolin Johnson.

Den Norske Bokklubben

253,00 kr

Eventyr med nordnorsk særpreg

Serine Regine Normann (29. juli 1867 – 14. august 1939) var en norsk forfatter fra Vesterålen, mest kjent for sine to samlinger med nordnorske folkeeventyr fra 1925 og 1926, som flere ganger er gjenutgitt under tittelen Ringelihorn.

Eventyr (1925) og Nye eventyr (1926) har siden 1967 vært regelmessig gjenutgitt med samletittelen Ringelihorn. Hun kom i kontakt med eventyrskatten gjennom sitt yrke som lærer. Hun samlet for en stor del inn sine eventyr i møte med skolebarn i nordlandske kystbygder. Noen av eventyrtypene kan gjenkjennes fra andre eventyrsamlinger. Men disse utspiller seg i et nordnorsk landskap og er preget av nordnorsk mentalitet og verdensbilde. Vi kan gå ut fra at de også har fått noe av sitt særpreg fra hennes eget poetiske sinn. Regine Normann følger i noen grad opp tradisjonen fra Jonas Lies Trold.

De vonde maktene vi møter hos Regine Normann virker farligere enn dem vi kjenner fra P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe. Følelsene er sterkere, og det står mer på spill. Omskapingsmotivet er kjent fra mange eventyr, men hos Regine Normann kan en person bli omskapt til dyr fra den nordnorske fauna, som ørn, ravn eller oter.

Gjennom sin eventyrdiktning har Regine Normann utvidet forståelsen for sin egen landsdel, og vist at 'det norske' er mer komplekst og variert enn mange kanskje har forestilt seg.

Kilde: Wikipedia.

Ordinær pris 253,00 kr

Eventyr med nordnorsk særpreg

Serine Regine Normann (29. juli 1867 – 14. august 1939) var en norsk forfatter fra Vesterålen, mest kjent for sine to samlinger med nordnorske folkeeventyr fra 1925 og 1926, som flere ganger er gjenutgitt under tittelen Ringelihorn.

Eventyr (1925) og Nye eventyr (1926) har siden 1967 vært regelmessig gjenutgitt med samletittelen Ringelihorn. Hun kom i kontakt med eventyrskatten gjennom sitt yrke som lærer. Hun samlet for en stor del inn sine eventyr i møte med skolebarn i nordlandske kystbygder. Noen av eventyrtypene kan gjenkjennes fra andre eventyrsamlinger. Men disse utspiller seg i et nordnorsk landskap og er preget av nordnorsk mentalitet og verdensbilde. Vi kan gå ut fra at de også har fått noe av sitt særpreg fra hennes eget poetiske sinn. Regine Normann følger i noen grad opp tradisjonen fra Jonas Lies Trold.

De vonde maktene vi møter hos Regine Normann virker farligere enn dem vi kjenner fra P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe. Følelsene er sterkere, og det står mer på spill. Omskapingsmotivet er kjent fra mange eventyr, men hos Regine Normann kan en person bli omskapt til dyr fra den nordnorske fauna, som ørn, ravn eller oter.

Gjennom sin eventyrdiktning har Regine Normann utvidet forståelsen for sin egen landsdel, og vist at 'det norske' er mer komplekst og variert enn mange kanskje har forestilt seg.

Kilde: Wikipedia.